Anton bio

Anton Böhmer

Anton is gebore en getoë in die Vrystaat en het sy voorgraadse studie in 1991 aan die Universiteit van die Oranje Vrystaat voltooi.

Hierna trek hy noord vir sy honneursgraad in sielkunde aan die Universiteit van Johannesburg (voorheen RAU).

In 1995 verwerf hy ‘n graad in teologie aan die Universiteit van Stellenbosch, en voltooi in 1998 sy meestersgraad in kliniese sielkunde aan dieselfde universiteit.

Sy internskap vind by die Universiteit van Stellenbosch en die Tygerberg Hospitaal plaas, en in 1998 begin werk hy as professionele kliniese sielkundige by sy eerste privaat praktyk in Bellville.

Vroeg in 2003 vertrek Anton en sy vrou na Engeland. Hier is hy as kliniese sielkundige in die Nasionale Gesondheidsdiens werksaam, in multidissiplinêre spanne wat fokus op die emosionele welsyn van ouer persone (Mental Health Services for Older People). In hierdie tyd begin hy ‘n belangstelling in neuro-/kognitiewe sielkunde ontwikkel, veral ten opsigte van die vroeë indentifisering van demensie.

Anton tree in hierdie tyd ook gereeld as gasdosent by verskeie universiteite op, met fokuspunte op die evaluasie en ondersteuning van mense met demensie (University of East London, Royal Holloway, University College of London).

In 2007 word Anton aangestel as Konsultant Kliniese Sielkunde in die suide van Devon (UK) en bestuur ‘n groep sielkundiges in Older People’s Mental Health. Saam met sy terapeutiese werk, verantwoordelikheid vir die ontwikkeling van geheue-klinieke en die bestuur van kliniese spanne, lei hy ook as gasdosent sielkundestudente aan die Universiteit van Exeter in geheueprobleme en demensie op.

In 2011 keer Anton en sy gesin terug na die Kaap, waar hy fokus op individuele terapie met volwassenes, asook op neurosielkundige (of kognitiewe) evaluasies en leierskapopleiding by die Panorama Medikliniek.

Hy lewer gereeld praatjies by aftree-oorde oor emosionele welsyn en die hantering van emosionele en kognitiewe probleme.

Anton Böhmer in gesprek

 1. Hoe het dit gebeur dat jy teologie gaan studeer het, maar nooit verder hiermee gegaan het nie?

  Ek het my teologiese studie baie geniet en was nog vir geen oomblik spyt oor my besluit om my kweekskoolstudie te voltooi nie. Dit was ‘n opsie om beroepbaar te wees na ‘n gemeente, maar met al die omwentelinge in Suid Afrika in die middel van die negentigerjare het ek die behoefte gehad om met ‘n wyer perspektief te werk.

 2. Wat was dit aan sielkunde wat jou aandag getrek het?

  Sedert my eerste jaar op universiteit was my twee hoofvakke teologie en sielkunde. Ek kan nie iets spesifieks uitsonder nie, want van kleinsaf het ek reeds aanklank by die sielkunde as ‘n geheel gevind. My oupa het sy doktorsgraad in sielkunde verwerf, so ek dink daar was gesprekke binne familieverband wat my denke en belangstelling gevoed het - veral wat betref die verstaan van die dinge wat ons as mense inspireer, sin aan ons lewens gee en ons optrede beïnvloed.

 3. Jy hou daarvan om met die ouer geslag (‘n ouer ouderdomsgroep) te werk. Hoekom?

  In die byna agt jaar wat ons in Engeland gewerk het, was ek deel van Older People’s Mental Health Services. Die twee belangrike fokuspunte was (1) emosionele welsyn en (2) die evaluasie en vroeë diagnosering van geheueprobleme of demensie. Daarby is ek gefassineer met die werkinge van die brein, nie alleen neurologies nie, maar ook om sin te maak van alles wat met ons gebeur. My werk oor die afgelope agt jaar hier in Suid Afrika fokus steeds hierop, maar ek werk graag terapeuties met volwassenes van alle ouderdomsgroepe. My evaluasies is ook nie alleen beperk tot ouer persone nie, maar sluit enige persoon in wat bekommernis oor geheue en ander vermoëns mag hê.

 4. Wat presies is neurosielkunde? Wat behels dit?

  Ek gebruik ‘n verskeidenheid toetse om vas te stel of vermoëns soos geheue, taal, uitvoerende funksies (wat te doen het met die voorste deel van die brein) doen wat ons van hulle verwag. Dit neem die persoon se ouderdom, gesondheid en enige geskiedenis van hoofbeserings in ag en speel ‘n belangrike rol in die diagnosering van enige moontlike probleme, soos verskillende vorme van demensie (bv. alzheimersiekte).

 5. Jy het ‘n persoonlike pad met kanker gestap. Kan jy meer daaroor vertel?

  Ek is in 2012 gediagnoseer met ‘n breintumor. Gegewe die aard van die tumor en dat dit as kwaadaardig geïdentifiseer is, word dit beskou as breinkanker. Die tumor is tydens ‘n operasie (“Craniotomy”) verwyder, en daarna het ek etlike weke lank bestraling ontvang. Vir min of meer ses maande het ek ook chemotablette geneem. Ek is baie dankbaar dat ek en my gesin uiteindelik die vyfjaarmylpaal verbygesteek het, want nou is ek amptelik in remissie!

 6. Dink jy jou ervaring help jou om ‘n beter sielkundige te wees vir mense wat met kanker of ‘n ander lewensgevaarlike siekte gediagnoseer is?

  Ek is nie altyd seker wat ‘n mens as ‘n “goeie” sielkundige kwalifiseer nie, maar ek kan myself wel in die skoene plaas van ‘n persoon wat hierdeur gaan, asook identifiseer met die spanning wat hul familie ervaar. Ek glo dat my ervaring in sielkunde, sowel as my persoonlike ervaring, dalk ‘n unieke perspektief hierop kan gee. Dit is een van die redes waarom ek gereeld met mense werk wat verliese ervaar.

 7. In watter ander areas van die sielkunde werk jy ook graag?

  Ek geniet terapie met volwassenes wat fokus op probleme soos angs en depressie. Dit is ook vir my belangrik om eksistensiële probleme aan te spreek; met ander woorde, dit wat die sin of betekenis van die lewe bedreig of wanneer ons ervaar “ons pas nie in nie” of dat ons nie uitkom by sekere belangrike prioriteite in die lewe nie.

Kontak ons