Johannes Schickerling

Johannes bio

Johannes Schickerling is ‘n spesialis op die gebied van kinders, verslawing en trauma.

In 2007 gradueer Johannes met 'n meestersgraad in kliniese sielkunde aan die Noord-Wes Universiteit (Potchefstroom).

Sy internskap neem hom na Tygerberg- en Stikland-hospitale in die Wes-Kaap, waar hy ondervinding opdoen in die volledige spektrum van geestesversteurings. In hierdie stadium dien die militêre basis in Port Elizabeth as sy gemeenskapsdiensplasing.

In 2009 begin Johannes sy privaat praktyk met fokus op die behandeling van kinders en gebruik hy veral spelterapie om die leefwêreld van die kind te verstaan en veranderinge te bewerkstellig. Kinders se buigbaarheid en hulle nuuskierigheid om te leer, bly vir hom ’n inspirasie. Johannes het ook spesialis opleiding en ondervinding ontvang in die assessering en behandeling van Neuro-ontwikkelings versteurings (Outisme spektrum) waaroor hy passievol is.

Johannes is ook ’n gekwalifiseerde BWRT (Brain Working Recursive Therapy) traumaterapeut wat in persoonlikheidsversteurings en gedrags- en gemoedversteurings van kinders en tieners spesialiseer.

Johannes Schickerling in gesprek

(Let wel: Ter wille van leesbaarheid word slegs “hy” “hom”, ens. gebruik wanneer daar na persone verwys word. Die implikasie is nie dat enige persoon op hierdie webtuiste tussen die geslagte diskrimineer nie.)

 1. Hoekom het die behandeling van verslawing jou aangegryp?

  Dit is ontstellend om te sien hoe verslaafdes verstrengel is in 'n net van substanse en verslawingsgedrag, maar hoe terapeute daarvan wegskram omdat die werk volgens hulle te intens en gespesialiseerd is. Om iemand te help om vry te word van die verslawingsgevangenis is vir my 'n uitdagende maar wonderlike en vervullende proses. Ons help mense om nie alleen hulle vryheid terug te wen nie, maar ook hulle nugter denke, sodat hulle die werklikheid weer onbelemmerd in die oë kan kyk en met selfvertroue aan 'n vol lewe kan begin bou.

 2. Wat behels 'n holistiese benadering tot verslawing?

  Die holistiese benadering betrek 'n pasiënt in sy totaliteit: sy siening van homself, sy geloof, sy liggaam, sy persoonlikheid, sy drome. Al hierdie dinge word tydens behandeling aangeraak. Verslawing is indringend, en die kloue wat hulle so verbete in die pasiënt se verstand, lyf, emosies en psige ingeslaan het, moet losgemaak word. Dit kan alleen geskied wanneer alle areas van die pasiënt gestimuleer en aangespreek word.

 3. Hoe het dit gebeur dat jy ook in die terapeutiese behandeling van trauma belangstel?

  Omdat die holistiese benadering behels dat ons met pasiënte se angs, depressie en trauma werk, is daar 'n behoefte aan in diepte kennis van trauma. Daar het heelwat ontwikkeling plaasgevind in die area van traumaterapie. Hierdie terapie komplimenteer ons die behandeling van beide kinders en verslawing. As trauma nie aangespreek word nie, kan pasiënte vinnig in hul “ou” patrone terugval. Dit is dus noodsaaklik dat 'n pasiënt se persoonlike pyn óók raakgesien en met begrip en empatie aangespreek word.

 4. Wat het jou laat besluit dat jy wil spesialiseer in persoonlikheidsversteurings?

  Vreemd soos dit mag klink, geniet ek die uitdaging om met iemand se persoonlikheid te werk. Mense kan nie hul persoonlikhede verander nie; dus lê die uitdaging juis daarin om aanvaarding en insig by die pasiënt te kweek. Die gevolg is dikwels 'n groter toleransie vir die self, en daarmee saam 'n bereidwilligheid om op die aanleer van meer gewenste gedrag te konsentreer.

 5. Wat behels gedrags- en gemoedsversteurings by kinders en tieners?

  Gedrags- en gemoedsversteurnings kom by kinders en tieners voor wanneer hulle iets ervaar waarvoor hulle nog nie die nodige hanteringsvaardighede ontwikkel het nie, of wanneer hulle iets probeer kommunikeer wat nie die gewenste resultate oplewer nie. Terapie help hulle om die nodige vaardighede aan te leer, om traumatiese ervarings te verwerk en om insig te verkry in hulle eie of hul gesinne se gedrag.

 6. Jy sê jy geniet dit om deel te wees van ‘n span. Hoekom?

  Dit is 'n wonderlike geleentheid om kragte saam te snoer met ander deskundiges. Die spanbenadering gee 'n ryk en veelkantige visie op die hantering van geestesprobleme, en ek is daarvan verseker dat so 'n benadering iets is waarby terapeut én pasiënt baat. Dit is opwindend om deel te vorm van die kundigheid.

Kontak ons