Karin bio

Karin Gerber

Karin se studie aan die Universiteit van Stellenbosch bekwaam haar as onderwyser en berader, en sy gradueer in 2008. Haar ervaring sluit leerhindernisse en outisme in.

In 2014 ontvang sy haar meestersgraad in opvoedkundige sielkunde cum laude aan die Universiteit van Stellenbosch. Sy voltooi haar internskap by die nie-winsgewende organisasie Community Keepers, wat sielkundige dienste aan leerders in skole in Stellenbosch se laer sosio-ekonomiese gemeenskappe bied.

In 2015 word Karin deel van die multidissiplinêre span van Laerskool Kenridge in die noordelike voorstede van Kaapstad. Hier bied sy terapeutiese en psigo-opvoedkundige dienste aan leerders van die skool.

Karin is tans besig met opleiding deur die ISST (International Society of Sandplay Therapy) om ‘n internasionaal gesertifiseerde sandspelterapeut te word. Haar opleiding geskied onder leiding van Deborah Bedford-Ströhm, Anke Seitz and Braam Beetge. Haar ander terapeutiese voorkeur is om kinders deur middel van spelterapie te bemagtig om emosionele hindernisse te hanteer.

Karin Gerber in gesprek

 1. Hoe het dit gebeur dat jy besluit het om ‘n opvoedkundige sielkundige te word?

  Kinderontwikkeling en die psige van ‘n kind het my aangetrokke laat voel tot die veld van opvoedkundige sielkunde. Die unieke, kreatiewe manier waarmee kinders met hul wêrelde omgaan om te leer, te groei en probleme op te los, is fassinerend en dui op kinders se ongelooflike veerkrag (resilience). Terapie met kinders bied dan die geleentheid om self kreatief te dink, iets waaroor ek gaande is. Verder het die opvoedkundige sielkunde-veld my die geleentheid gegee om voorgraadse ervaring in die onderwys op te doen, wat van onskatbare waarde is omdat ‘n kind se ervarings so nou gekoppel is aan sy/haar skolastiese omgewing. Dit was natuurlik ook voordelig om in die skoene van ‘n onderwyser te kon staan, aangesien onderwysers in die Suid-Afrikaanse konteks geweldige uitdagings ervaar.

 2. Wat presies is ‘n opvoedkundige sielkundige?

  Daar is verskeie opinies oor die rol en omvang van ‘n opvoedkundige sielkundige se werk, so ek gaan die vraag uit my eie oogpunt beantwoord. Ek beskou ‘n opvoedkundige sielkundige as ‘n persoon wat spesialisopleiding en -ervaring het om met kinders, tieners en/of studente te werk rondom kwessies wat in die pad van normale leer en ontwikkeling staan, soos depressie, angs, afknouery, woede/aggressie, trauma, egskeiding, leerhindernisse, vakkeuses/studierigtings, ensovoorts. Ouerleiding vorm uiteraard deel van die dienste wat ‘n opvoedkundige sielkundige bied.

 3. Jy het ‘n paar jaar gelede besluit om opleiding in Jungiaanse sandspelterapie (Jungian Sandplay Therapy) te ontvang. Hoe gaan hierdie opleiding jou in jou beroep baat?

  Om die krag en waarde van Jungiaanse sandspelterapie ten volle te kan verstaan, is intensiewe opleiding nodig. Hoe beter ek dus in hierdie terapeutiese metode opgelei is, hoe beter sal ek in staat wees om vir die mense aan wie ek terapie bied die beste kwaliteit diens te lewer. Daar is op die oomblik slegs twee ISST-gesertifiseerde sandspelterapeute in Suid-Afrika, en om deel te kan word van hierdie sandspelgemeenskap maak my baie opgewonde.

 4. Hoe sou jy Jungiaanse sandspelterapie in jou eie woorde beskryf?

  Dikwels vind kinders en tieners, en beslis ook volwassenes, dit moeilik om dit wat in hul innerlike wêrelde gebeur in woorde uit te druk, en dit veroorsaak psigiese spanning. Jungiaanse sandspelterapie bied dus die ruimte vir ‘n persoon om op ‘n nie-verbale maar kreatiewe manier uitdrukking te gee aan innerlike kwessies. Jungiaanse sandspel is ‘n spesifiek terapeutiese tegniek waar ‘n persoon in ‘n veilige omgewing die geleentheid gegee word om hul sielkundige/psigiese realiteite deur die gebruik van sand, water en miniatuurfiguurtjies uit te beeld. In die woorde van Carl Jung: “Often the hands know how to solve a riddle with which the intellect has wrestled in vain.”

 5. Wat maak jou opgewonde oor jou toekoms?

  Ek het ‘n ekstroverte persoonlikheid, en daarom is die wete dat ek in ‘n span van baie ervare en uiteenlopende sielkundiges kan werk iets wat my van binne af laat borrel van opgewondenheid. Verder sien ek ook daarna uit om myself persoonlik en professioneel uit my gemaksone te dwing en sodoende te groei en te leer. En natuurlik is die koms van my en my man se eersteling, Olivia, een van 2018 se hoogtepunte. Dit gaan beslis ‘n leersame avontuur wees!

Kontak ons