Louis Awerbuck

Louis bio

Louis Awerbuck is ‘n kliniese sielkundige wat sedert 1995 in privaat praktyk is. Sy loopbaan het in diens van die SA Polisie se Eenheid vir Misdaadgerigte Sielkunde begin, waar hy toonaangewende navorsing oor reeksmisdadigers gedoen het.

Hy het sy voorgraadse kursus en honneurs in sielkunde aan die Universiteit van die Vrystaat voltooi. Daar het hy ook ‘n hoër onderwysdiploma behaal terwyl hy as psigometris geregistreer het.

Keuring in kliniese sielkunde het Louis na die Universiteit van Johannesburg (destyds RAU) geneem. Daar het hy ‘n MA graad in kliniese sielkunde (cum laude) behaal.

Nagraadse studies in onderskeidelik bedryfsielkunde en sportsielkunde het om ook draaie by die Universiteit van Potchefstroom laat maak, asook by die Universiteite van Pretoria en Stellenbosch onderskeidelik.

Louis was ook betrokke by die opleiding van nagraadse studente in sielkunde, is ‘n gepubliseerde skrywer en ‘n geregistreerde praktisyn van Neuro-linguistieke Programmering.

Hy spesialiseer al etlike jare lank in algemene psigoterapie met volwassenes, sielkundige assessering en sportsielkunde (Blou Bulle rugbyunie, Holland Nasionale rugby, St Albans en Hoër Jongenskool Paarl). Hy het ook met verskeie provinsiale, nasionale en Olimpiese sportlui gewerk met die oog op die verbetering van prestasie.

Louis lewer gereeld spesialis-hofgetuienis, en het reeds verskeie kere in die Laer- en Hooggeregshof opgetree. Hy het ook in die Appélhof van Suid-Afrika getuig.

Hy is gereeld betrokke by konsultasie aan maatskappye vir leierskapsontwikkeling, opleiding, spanontwikkeling, keuring en plasing. In hierdie verband was hy ook by verskeie maatskappye op tot op top bestuurvlak betrokke, onder andere by Anglo American Corporation, De Beers, Deloitte & Touche, PPC, SA Brouerye, SAP Southern Africa, ABSA, Standard Bank, SA Reserwebank, Fedsure, Nedcor, Eerste Nasionale Bank, BKB en Eskom.

Louis Awerbuck in gesprek

 1. Wat presies is ‘n kliniese sielkundige?

  Om in Suid-Afrika as kliniese sielkundige te mag praktiseer en terapeuties met mense te mag werk, moet ‘n persoon in besit wees van ‘n meestersgraad in sielkunde (in een van die drie terapeutiese registrasiekategorieë) en by die Health Professions Council of South Africa geregistreer wees. Die drie kategorieë is opvoedkundige, voorligting- en kliniese sielkunde.

  ‘n Kliniese sielkundige se opleiding fokus op psigoterapie en psigopatologie, met ander woorde, psigiatriese/sielkundige afwykings. In privaat praktyk konsentreer ek op terapie met volwassenes en adolessente met ‘n verskeidenheid probleme.

 2. Hoekom wou jy ‘n kliniese sielkundige wees?

  Omdat ek van nature ‘n wetenskaplike geaardheid het en dus die “ergste” wil verstaan, het ek verkies om my internskap by instansies te doen waar swaar psigopatologie (psigiatriese/sielkundige afwykings) aan die orde van die dag is. Om te verstaan is vir my ‘n noodsaaklike stap in die terapieproses – iets wat nie altyd so maklik is nie. Dit impliseer dat ek nie slegs op dit wat maklik behandelbaar is wil fokus nie, maar saam met mense wat onder ernstige simptome gebuk gaan, na ‘n oplossing wil soek.

 3. Wat het jou werk by die SA Polisie behels?

  In daardie stadium moes ek diensplig doen, en dit is die hoofrede waarom ek by die polisiediens beland het. My werk daar het aanvanklik navorsing en opleiding behels, en later psigoterapie. Ek het begin met navorsing oor reeksmoord en reeksverkragting, en my daarvoor beywer om die verstaan van menslike gedrag in te span om misdaad te help beveg. Hierdie was ‘n stap wat gelei het tot die stigting van ‘n aparte eenheid vir misdaadgerigte sielkunde in die SA Polisie.

 4. Wat is neuro-linguistieke programming en waar word dit toegepas?

  NLP is ‘n praktiese manier van dink oor menslike gedrag. Dit kyk na die wisselwerking tussen neurologie, taal (linguistiek) en programmering (gedragsverandering). NLP is ‘n metode van gedragsverandering wat in sekere gevalle kragtig en vinnig werk. Die beginsels en tegnieke help om ‘n hoë vorderingsyfer met die behandeling van sielkundige trauma te behou. Ek pas die beginsels veral in sportsielkunde toe, waar dit maklik is om meetbare vordering te kan sien.

 5. Wat presies behels spesialis-hofgetuienis?

  Spesialisgetuienis is die hofgetuienis van ‘n persoon wat ‘n spesialis op sy/haar gebied is. Die werk van ‘n spesialisgetuie is om objektiewe inligting te gee wat die hof kan help met byvoorbeeld vonnisoplegging of strafversagtende omstandighede. Omdat die manier wat die regswêreld en die gedragswetenskappe na menslike gedrag kyk radikaal kan verkil, beskou ek dit as ‘n uitdaging om die hof te help om regverdige beslissings oor mense se lot te maak.

 6. Baie mense doen konsultasiewerk vir maatskappye. Wat maak jou benadering uniek?

  Organisasies is soos mense, met unieke persoonlikhede en maniere van dinge doen. Ek verkies om sistemies te dink en om elke organisasie as ‘n unieke plek met unieke oplossings te benader. Ek het dus nie vooraf beplande maniere van werk nie, en ontwikkel oplossings wat uniek is vir maatskappye se unieke behoeftes. Ek fokus spesifiek op die verstaan en fasilitering van menslike gedrag en verandering vir bestuurders.

 7. Wat het jy oor jouself geleer deur jou beroep?

  Eerstens, dat ‘n mens nooit te oud is om te leer nie. Jy mag nooit dink jy verstaan menslike gedrag ten volle nie; ons het nog baie ver om te gaan. Ek het ook geleer dat daar sekere areas is waarop ek moet fokus, en dat dit nie ‘n skande is om nie alles terapeuties te kan hanteer nie. Ek werk byvoorbeeld nie met kinders jonger as 13 nie, want ek is gewoon nie goed genoeg opgelei of vaardig genoeg met spelterapie nie. ‘n Skoenmaker moet hom by sy lees hou.

Kontak ons