Een uit elke vyf Suid-Afrikaners is gediagnoseer met een of ander sielkundige toestand. Om die eise van die lewe met groter sukses aan te pak is noodsaaklik; daarom is dit vir die gespesialiseerde kenners van SA Centre for Mental Health Inc. belangrik om die breër publiek met die relevante inligting en kennis te bewapen. Ongeag die toestand waaronder iemand gebuk gaan – trauma, depressie, selfveroordeling, gewigsprobleme, familiekrisisse, verslawing, noem maar op – ons staan enige persoon by: van kinders en tieners tot by volwassenes; in groepsverband en individueel.

is ‘n kliniese sielkundige wat sedert 1995 in privaat praktyk is. Louis spesialiseer al etlike jare lank in algemene psigoterapie met volwassenes, sielkundige assessering en sportsielkunde. Hy het ook met verskeie provinsiale, nasionale en Olimpiese sportlui gewerk met die oog op die verbetering van prestasie. Louis is gereeld betrokke by konsultasie aan maatskappye vir leierskapsontwikkeling, opleiding, spanontwikkeling, keuring en plasing.

is 'n spesialis op die gebied van kinders, verslawing en trauma. In 2009 begin Johannes sy privaat praktyk met fokus op die behandeling van kinders en gebruik hy veral spelterapie om die leefwêreld van die kind te verstaan en veranderinge te bewerkstellig. Johannes is ook ’n gekwalifiseerde BWRT (Brain Working Recursive Therapy) traumaterapeut wat in persoonlikheids- en gedrags- en gemoedversteurings van kinders en tieners spesialiseer.

Slider

is ‘n kliniese sielkundige wat sedert 1995 in privaat praktyk is. Louis spesialiseer al etlike jare lank in algemene psigoterapie met volwassenes, sielkundige assessering en sportsielkunde (Blou Bulle rugbyunie, Holland Nasionale rugby, St Albans en Hoër Jongenskool Paarl). Hy het ook met verskeie provinsiale, nasionale en Olimpiese sportlui gewerk met die oog op die verbetering van prestasie. Louis is gereeld betrokke by konsultasie aan maatskappye vir leierskapsontwikkeling, opleiding, spanontwikkeling, keuring en plasing.

is 'n spesialis op die gebied van kinders, verslawing en trauma. In 2009 begin Johannes sy privaat praktyk met fokus op die behandeling van kinders en gebruik hy veral spelterapie om die leefwêreld van die kind te verstaan en veranderinge te bewerkstellig. Kinders se buigbaarheid en hulle nuuskierigheid om te leer, bly vir hom ’n inspirasie. Johannes is ook ’n gekwalifiseerde BWRT (Brain Working Recursive Therapy) traumaterapeut wat in persoonlikheids- en gedrags- en gemoedversteurings van kinders en tieners spesialiseer.

Slider

{ kontak ons}


Adres:

Unit14 Oewerpark
Rokewood Rd
Die Boord
Stellenbosch
Wes-Kaap
Koördinate: -33.948535,18.857897
Telefoon nr : 078 049 2677 en 021 832 5529
Praktyk nommer: 9990860000772569

Neem asseblief kennis van ons praktyk se prosedures vir 'n veilige konsultasie tydens en direk na die lockdown tydperk
Lees meer

Slider

Neem asseblief kennis van ons praktyk se prosedures vir 'n veilige konsultasie tydens en direk na die lockdown tydperk
Lees meer

Slider